Lopende acties

Geen evenementen

Actietelefoon:
06-10183652

Hulp nodig?

Bel ons:  +31 6 20 08 72 92 

E-mail ons:  info@charitasoisterwijk.nl 

Komende acties

Geen evenementen

Wie zijn wij?

Charitas is van alle tijden

Charitas is van alle tijden, de geschiedenis van onze instelling bewijst dat. Charitas ontstond als christelijke naastenliefde, gevoed door de katholieke kerk. De oorsprong ervan ligt in de veertiende eeuw. Toen al, in 1302, deed zich de noodzaak voor om mensen financieel bij te staan. Ook nu nog beschikt Charitas Oisterwijk over voldoende middelen om mensen in financiële nood te helpen.

Charitas Oisterwijk vandaag

Het bestuur van Charitas Oisterwijk is een groepje vrijwilligers die door de bisschop van Den Bosch zijn aangesteld in hun functie. Zij beheren in gezamenlijk overleg het fonds dat door de eeuwen heen is gevormd. Daarnaast zijn zij ervoor verantwoordelijk om invulling te geven aan de doelstelling van Charitas. Dat doen zij door het bij toerbeurt bemensen van de telefoon waarop hulpvragen binnenkomen. Maar deze hulpvragen kunnen hen ook op andere manieren bereiken, bijvoorbeeld via deze website. De vrijwilliger van Charitas zal op een anonieme wijze contact opnemen met de hulpvrager en met hem/haar afspreken welke stappen ondernomen worden in het oplossen van het probleem. De privacy van de hulpvrager en zijn zelfbeschikkingsrecht staan daarbij voorop. Charitas zal in veel gevallen contact willen hebben met de al aanwezige hulpverlener(s), maar dit alleen als de hulpvrager hiermee akkoord gaat.

Als er positief op de hulpvraag wordt gereageerd zal Charitas afspreken hoe de hulp wordt verleend. Er zal geen sprake zijn van het verstrekken van een lening. Het zal gaan om een, in principe, eenmalige donatie of schenking in natura. Structureel verleende hulp behoort niet tot de mogelijkheden. Evenmin behoort immateriële hulp tot de mogelijkheden van Charitas. Vanwege de privacybescherming is er nagenoeg nooit sprake van persoonlijk contact tussen de hulpvrager en Charitas, anders dan telefonisch of schriftelijk. Charitas Oisterwijk verleent alleen hulp aan mensen die wonen in Oisterwijk, Moergestel of Heukelom.

In veel gevallen wordt de hulp aangevraagd door en afgesproken met een al bij de hulpvrager betrokken hulpverlener of hulpverlenende instantie.

Naast het verlenen van individuele hulp voert Charitas ook diverse acties uit. Elders op deze website kunt u daar meer over lezen.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van Charitas Oisterwijk?
  • Het boek “Helpen met hoofd en hart” van J.Ketelaars geeft een goed beeld van de activiteiten van Charitas Oisterwijk.
  • Het boek ”Den arme gegeven, de oudste registers van de Tafel van de H. Geest van Oisterwijk” van W. de Bakker en mr. G. Berkelmans geeft een beschrijving van de geschiedenis van Charitas Oisterwijk
Opslaan
Cookies - uw voorkeuren
Wij gebruiken cookies om u de beste gebruikerservaring te bieden die mogelijk is. Wanneer u cookies weigert kan dat gevolgen hebben voor de werking van de deze website.
Accepteer alles
Weiger alles
Lees meer
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accepteren
Afwijzen
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen